Logos SINP
Clogmia albipunctata (Williston, 1893)

(Arthropoda, Hexapoda, Diptera)