Dendroceros tahitensis Ångstr.

(Equisetopsida, Dendrocerotales)

Lien vers les bases de données sources

Classification :

Références bibliographiques

 • Dendroceros tahitensis Ångstr. :
  Ångström (1873) : 138.
  [Description originale] Ångström, J. 1873. Förteckning och beskrifning öfver mossor, samlade af Professor N.J. Anderson under Fregatten Eugenies Verldsomsegling åren 1851-53. V. Mossor från Tahiti och Eimeo, samlade i September 1852. Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Forhandlingar 30(5): 118–139.
 • Thouvenot et al. (2011)
  [Statut pour la Nouvelle-Calédonie] Thouvenot, L., Gradstein, S. R., Hagborg, A., Söderström, L. & Bardat, J. 2011. Checklist of the liverworts and hornworts of New Caledonia. Cryptogamie Bryologie, 32(4): 287-390.
 • Ångström (1873)
  [Statut pour la Polynésie française] Ångström, J. 1873. Förteckning och beskrifning öfver mossor, samlade af Professor N.J. Anderson under Fregatten Eugenies Verldsomsegling åren 1851-53. V. Mossor från Tahiti och Eimeo, samlade i September 1852. Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Forhandlingar 30(5): 118–139.