Leptastrea gibbosa Benzoni & Arrigoni, 2020

(Cnidaria, Anthozoa, Scleractinia)

Pas d’information disponible