Logos SINP

FR5400472 - Moyenne vallée de la Charente et Seugnes et Coran

Site de la directive "Habitats, faune, flore"

Base de référence : octobre 2018.

Mise à jour annuelle de la liste SIC - publication au JO UE : 12/12/17 (à partir de la base : septembre 2016)

Espèces Mentionnées à l'article 4 de la directive 79/409/CEE et figurant à l'annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation du site pour celle-ci

Mammifères visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil

1303 - Rhinolophus hipposideros
1304 - Rhinolophus ferrumequinum
1305 - Rhinolophus euryale
1308 - Barbastella barbastellus
1310 - Miniopterus schreibersii
1321 - Myotis emarginatus
1323 - Myotis bechsteinii
1324 - Myotis myotis
1355 - Lutra lutra
1356 - Mustela lutreola

Reptiles visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil

1220 - Emys orbicularis

Poissons visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil

1095 - Petromyzon marinus
1096 - Lampetra planeri
1099 - Lampetra fluviatilis
1102 - Alosa alosa
1103 - Alosa fallax
1106 - Salmo salar
5315 - Cottus perifretum

Invertébré visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil

1016 - Vertigo moulinsiana
1036 - Macromia splendens
1041 - Oxygastra curtisii
1044 - Coenagrion mercuriale
1046 - Gomphus graslinii  (1 300 - 1 300 Individus)
1060 - Lycaena dispar
1083 - Lucanus cervus
1087 - Rosalia alpina
6199 - Euplagia quadripunctaria

Plantes visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil

1607 - Angelica heterocarpa  (1 000 - 1 000 Individus)
Autres espèces importantes de faune et de flore

Amphibien

Alytes obstetricans
Bufo calamita
Hyla arborea
Hyla meridionalis
Pelodytes punctatus
Rana dalmatina
Rana lessonae
Rana temporaria
Triturus marmoratus

Poisson

Anguilla anguilla
Esox lucius
Leucaspius delineatus
Leuciscus leuciscus
Salmo trutta

Invertébré

Aeshna isoceles
Aeshna mixta
Anax parthenope
Apatura iris
Bythinella ferussina
Calopteryx haemorrhoidalis
Cicadetta brevipennis
Conocephalus dorsalis
Cordulegaster boltonii
Cupido minimus
Euconulus trochiformis
Gomphus simillimus
Gryllotalpa gryllotalpa
Lestes dryas
Lestes virens vestalis
Libelloides longicornis
Libellula fulva
Macromia splendens
Maculinea arion
Mecostethus parapleurus
Nymphalis antiopa
Onychogomphus uncatus
Orthetrum coerulescens
Oxygastra curtisii
Paracinema tricolor bisignata
Paratettix meridionalis
Phaneroptera falcata
Platycleis affinis
Plebejus argyrognomon
Polyommatus coridon
Potomida littoralis
Pseudunio auricularius  (89 600 Individus)
Satyrium pruni
Satyrium w-album
Sepiana sepium
Somatochlora metallica
Stethophyma grossum
Sympetrum fonscolombii
Tettigettalna argentata
Tylopsis lilifolia
Unio mancus
Vertigo antivertigo

Mammifère

Arvicola sapidus
Cervus elaphus
Eptesicus serotinus
Genetta genetta
Martes martes
Muscardinus avellanarius
Mustela nivalis
Mustela putorius
Myotis alcathoe
Myotis daubentoni
Myotis mystacinus
Myotis nattereri
Neomys fodiens
Nyctalus lasiopterus
Nyctalus leisleri
Nyctalus noctula
Pipistrellus kuhlii
Pipistrellus nathusii
Pipistrellus pipistrellus
Plecotus auritus
Plecotus austriacus

Plante

Anacamptis palustris
Biscutella guillonii
Carex lasiocarpa
Cerastium dubium
Euphorbia palustris
Fritillaria meleagris
Gratiola officinalis
Hyssopus officinalis var. canescens
Juncus striatus
Lathyrus palustris
Lathyrus pannonicus
Odontites jaubertianus
Oenanthe fluviatilis
Pallenis spinosa
Pulicaria vulgaris
Ranunculus lingua
Ranunculus ophioglossifolius
Sideritis peyrei subsp. guillonii
Sium latifolium
Viola pumila

Reptile

Coluber viridiflavus
Lacerta viridis
Natrix maura
Natrix natrix
Podarcis muralis
Zamenis longissimus