A1.341 - Association à Ulva compressa

Association with Enteromorpha compressa

Classification des habitats EUNIS

Classification