F2.231 - Fourrés montagnards à Juniperus nana

Mountain Juniperus nana scrub

Classification des habitats EUNIS

Taxon(s) lié(s) à l'habitat