F5.131 - Matorrals arborescents à Genévrier oxycèdre

Prickly juniper arborescent matorral

Classification des habitats EUNIS

Classification