G1.A29 - Frênaies post-culturales

Post-cultural Fraxinus woods

Classification des habitats EUNIS

Classification