A2.5312 - Prés salés atlantiques à Plantago maritima

Atlantic Plantago maritima saltmeadows

Classification des habitats EUNIS

Classification