42.A2 - Forêts de Juniperus thurifera

Spanish juniper woods

Classification des habitats CORINE biotopes

Tableau de correspondances