FR2402001 - Sologne

Site de la directive "Habitats, faune, flore"

Base de référence : décembre 2020.

Mise à jour annuelle de la liste SIC - publication au JO UE : 21/01/2021 (à partir de la base : octobre 2019)

Espèces Mentionnées à l'article 4 de la directive 79/409/CEE et figurant à l'annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation du site pour celle-ci

Mammifères visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil

1303 - Rhinolophus hipposideros  (30 - 150 Individus)
1304 - Rhinolophus ferrumequinum
1308 - Barbastella barbastellus
1321 - Myotis emarginatus
1324 - Myotis myotis  (100 - 200 Individus)
1337 - Castor fiber
1355 - Lutra lutra

Amphibiens visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil

1166 - Triturus cristatus

Reptiles visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil

1220 - Emys orbicularis

Poissons visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil

1096 - Lampetra planeri
5315 - Cottus perifretum
5339 - Rhodeus amarus

Invertébré visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil

1014 - Vertigo angustior
1032 - Unio crassus
1037 - Ophiogomphus cecilia
1041 - Oxygastra curtisii
1042 - Leucorrhinia pectoralis
1044 - Coenagrion mercuriale
1046 - Gomphus graslinii
1060 - Lycaena dispar
1065 - Euphydryas aurinia
1074 - Eriogaster catax
1083 - Lucanus cervus
1084 - Osmoderma eremita
1088 - Cerambyx cerdo
1092 - Austropotamobius pallipes
4035 - Gortyna borelii lunata
6199 - Euplagia quadripunctaria

Plantes visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil

1428 - Marsilea quadrifolia  (3 - 10 Stations)
1831 - Luronium natans  (50 - 70 Stations)
1832 - Caldesia parnassifolia  (5 - 10 Stations)
Autres espèces importantes de faune et de flore

Amphibien

Alytes obstetricans
Bufo calamita
Salamandra salamandra

Invertébré

Cetonischema aeruginosa
Oryctes nasicornis

Plante

Anacamptis laxiflora
Anagallis tenella
Asphodelus albus
Azolla filiculoides
Baldellia ranunculoides
Cardamine amara
Cardamine flexuosa
Carex echinata
Carex elongata
Carex hartmanii
Carex pendula
Carex strigosa
Chrysosplenium oppositifolium
Cicendia filiformis
Cirsium dissectum
Dactylorhiza fistulosa
Drosera intermedia
Drosera rotundifolia
Erica tetralix
Erica vagans
Eriophorum polystachion
Gentiana pneumonanthe
Halimium lasianthum subsp. alyssoides
Halimium umbellatum
Hieracium lactucella
Hottonia palustris
Hydrocotyle vulgaris
Hypericum elodes
Illecebrum verticillatum
Jasione montana
Lycopodiella inundata
Molinia caerulea
Najas marina
Najas marina subsp. marina
Nardus stricta
Nymphoides peltata
Omalotheca sylvatica
Pedicularis sylvatica
Peucedanum gallicum
Pilularia globulifera
Pinguicula lusitanica
Potentilla supina
Quercus pyrenaica
Ranunculus sceleratus
Rhynchospora alba
Salix repens
Sanguisorba officinalis
Sesamoides purpurascens
Simethis mattiazzii
Sparganium erectum
Teucrium scordium
Thysselinum palustre
Tuberaria guttata
Typha angustifolia
Utricularia australis
Utricularia vulgaris

Reptile

Lacerta agilis agilis
Lacerta viridis