FR4301298 - Vallée du Dessoubre

Site de la directive "Habitats, faune, flore"

Base de référence : décembre 2021.

Mise à jour annuelle de la liste SIC - publication au JO UE : 16/02/22 (à partir de la base : décembre 2020)

Espèces Mentionnées à l'article 4 de la directive 79/409/CEE et figurant à l'annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation du site pour celle-ci

Mammifères visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil

1303 - Rhinolophus hipposideros  (2 - 12 Individus)
1303 - Rhinolophus hipposideros  (3 - 3 Individus)
1303 - Rhinolophus hipposideros
1304 - Rhinolophus ferrumequinum  (5 - 12 Individus)
1304 - Rhinolophus ferrumequinum  (1 - 11 Individus)
1304 - Rhinolophus ferrumequinum
1308 - Barbastella barbastellus
1310 - Miniopterus schreibersii  (14 - 540 Individus)
1310 - Miniopterus schreibersii  (1 - 2 Individus)
1310 - Miniopterus schreibersii  (350 - 600 Individus)
1321 - Myotis emarginatus
1323 - Myotis bechsteinii
1324 - Myotis myotis  (15 - 419 Individus)
1324 - Myotis myotis  (1 - 1 Individus)
1324 - Myotis myotis  (250 - 500 Individus)
1361 - Lynx lynx  (3 - 5 Individus)

Amphibiens visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil

1166 - Triturus cristatus  (1 - 10 Individus)
1193 - Bombina variegata  (1 - 20 Individus)

Poissons visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil

1096 - Lampetra planeri
1163 - Cottus gobio
5339 - Rhodeus amarus
6147 - Telestes souffia
6150 - Parachondrostoma toxostoma

Invertébré visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil

1042 - Leucorrhinia pectoralis  (2 - 4 Individus)
1044 - Coenagrion mercuriale
1060 - Lycaena dispar
1065 - Euphydryas aurinia  (2 - 7 Individus)
1083 - Lucanus cervus
1092 - Austropotamobius pallipes  (25 - 250 Individus)
4038 - Lycaena helle  (1 - 5 Individus)
Autres espèces importantes de faune et de flore

Amphibien

Alytes obstetricans
Bufo bufo
Bufo calamita
Ichthyosaura alpestris
Lissotriton helveticus
Lissotriton vulgaris
Rana dalmatina
Rana lessonae
Rana temporaria
Salamandra salamandra

Poisson

Esox lucius
Leuciscus leuciscus
Salmo trutta fario
Thymallus thymallus

Invertébré

Boloria aquilonaris
Coenagrion hastulatum
Coenonympha hero
Coenonympha tullia
Colias palaeno
Epitheca bimaculata
Leucorrhinia dubia
Phengaris alcon rebeli
Phengaris arion
Somatochlora arctica

Mammifère

Eptesicus nilssonii
Eptesicus serotinus
Erinaceus europaeus
Felis sylvestris
Muscardinus avellanarius
Myotis daubentoni
Myotis mystacinus
Myotis nattereri
Nyctalus noctula
Pipistrellus pipistrellus
Sciurus vulgaris
Vespertilio murinus

Indéterminé

Plecotus sp.

Plante

Aster amellus
Campanula latifolia
Carex cespitosa
Carex dioica  (10 - 100 Individus)
Carex heleonastes  (10 - 100 Individus)
Coronilla coronata
Daphne alpina
Daphne cneorum
Dianthus gratianopolitanus
Eriophorum gracile  (100 - 1 000 Individus)
Festuca amethystina
Gentiana clusii
Gentiana cruciata  (10 - 100 Individus)
Grimmia teretinervis
Hieracium caesium
Lycopodium annotinum
Orchis simia
Orobanche bartlingii
Pedicularis sylvatica
Potamogeton alpinus
Primula auricula
Sphagnum compactum
Sphagnum russowii
Tephroseris helenitis
Utricularia stygia  (10 - 100 Individus)

Reptile

Anguis fragilis
Coronella austriaca
Lacerta agilis
Lacerta vivipara
Natrix natrix
Podarcis muralis
Vipera aspis