Logos SINP

FR5400465 - Landes de Cadeuil

Site de la directive "Habitats, faune, flore"

Base de référence : octobre 2018.

Mise à jour annuelle de la liste SIC - publication au JO UE : 12/12/17 (à partir de la base : septembre 2016)

Espèces Mentionnées à l'article 4 de la directive 79/409/CEE et figurant à l'annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation du site pour celle-ci

Mammifères visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil

1303 - Rhinolophus hipposideros
1304 - Rhinolophus ferrumequinum
1307 - Myotis blythii
1308 - Barbastella barbastellus
1310 - Miniopterus schreibersii
1321 - Myotis emarginatus
1323 - Myotis bechsteinii
1324 - Myotis myotis
1355 - Lutra lutra

Reptiles visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil

1220 - Emys orbicularis

Invertébré visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil

1016 - Vertigo moulinsiana
1041 - Oxygastra curtisii
1044 - Coenagrion mercuriale
1060 - Lycaena dispar
1065 - Euphydryas aurinia
1074 - Eriogaster catax
1083 - Lucanus cervus
1087 - Rosalia alpina
1088 - Cerambyx cerdo
6199 - Euplagia quadripunctaria
Autres espèces importantes de faune et de flore

Amphibien

Bufo calamita
Bufo spinosus
Hyla arborea
Hyla meridionalis
Lissotriton helveticus
Rana dalmatina
Salamandra salamandra
Triturus marmoratus

Oiseau

Alcedo atthis
Caprimulgus europaeus
Carduelis cannabina
Carduelis carduelis
Carduelis chloris
Circaetus gallicus
Circus aeruginosus
Circus pygargus
Dendrocopos minor
Emberiza citrinella
Falco subbuteo
Lanius collurio
Merops apiaster
Milvus migrans
Pernis apivorus
Riparia riparia
Serinus serinus
Streptopelia turtur
Sylvia undata
Tadorna tadorna

Invertébré

Aeshna mixta
Anax parthenope
Apatura iris
Brachytron pratense
Calephorus compressicornis
Calopteryx haemorrhoidalis
Chorthippus binotatus dilutus
Cordulia aenea
Decticus albifrons
Lestes dryas
Lestes sponsa
Lestes virens
Libellula fulva
Oedaleus decorus
Orthetrum coerulescens
Paracinema tricolor bisignata
Paratettix meridionalis
Phaneroptera falcata
Platycleis affinis
Sepiana sepium
Somatochlora flavomaculata
Sphingonotus caerulans caerulans
Sympetrum fonscolombii
Tylopsis lilifolia
Yersinella raymondi

Mammifère

Eptesicus serotinus
Erinaceus europaeus
Genetta genetta
Martes martes
Mustela putorius
Myotis alcathoe
Myotis daubentoni
Myotis mystacinus
Myotis nattereri
Nyctalus leisleri
Nyctalus noctula
Pipistrellus kuhlii
Pipistrellus nathusii
Pipistrellus pipistrellus
Plecotus auritus
Plecotus austriacus
Sciurus vulgaris

Plante

Carex umbrosa
Galium boreale
Iris sibirica  (1 - 100 Individus)
Lophozia capitata
Lycopodiella inundata  (1 000 Individus)
Ranunculus ophioglossifolius
Spiranthes aestivalis  (50 - 100 Individus)

Reptile

Coluber viridiflavus
Elaphe longissima
Lacerta viridis
Natrix maura
Natrix natrix
Podarcis muralis