FR5400473 - Vallée de l'Antenne

Site de la directive "Habitats, faune, flore"

Base de référence : décembre 2020.

Mise à jour annuelle de la liste SIC - publication au JO UE : 28/11/19 (à partir de la base : octobre 2019)

Espèces Mentionnées à l'article 4 de la directive 79/409/CEE et figurant à l'annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation du site pour celle-ci

Mammifères visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil

1303 - Rhinolophus hipposideros  (2 - 24 Individus)
1304 - Rhinolophus ferrumequinum  (17 - 478 Individus)
1308 - Barbastella barbastellus  (0 - 7 Individus)
1310 - Miniopterus schreibersii  (0 - 86 Individus)
1321 - Myotis emarginatus  (10 - 138 Individus)
1323 - Myotis bechsteinii  (0 - 5 Individus)
1324 - Myotis myotis  (0 - 4 Individus)
1355 - Lutra lutra
1356 - Mustela lutreola

Poissons visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil

1096 - Lampetra planeri
1099 - Lampetra fluviatilis
5315 - Cottus perifretum

Invertébré visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil

1041 - Oxygastra curtisii
1044 - Coenagrion mercuriale
1046 - Gomphus graslinii
1060 - Lycaena dispar
1083 - Lucanus cervus
1087 - Rosalia alpina
1088 - Cerambyx cerdo
Autres espèces importantes de faune et de flore

Amphibien

Alytes obstetricans
Bufo calamita
Bufo spinosus
Hyla arborea
Hyla meridionalis
Lissotriton helveticus
Pelodytes punctatus
Rana dalmatina
Rana temporaria
Triturus marmoratus

Oiseau

Accipiter gentilis
Actites hypoleucos
Alcedo atthis
Anas querquedula
Caprimulgus europaeus
Carduelis cannabina
Carduelis carduelis
Carduelis chloris
Circaetus gallicus
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Dendrocopos minor
Emberiza citrinella
Lanius collurio
Milvus migrans
Nycticorax nycticorax
Pernis apivorus
Streptopelia turtur

Poisson

Salmo trutta trutta

Invertébré

Cordulegaster boltonii
Gryllotalpa gryllotalpa
Libellula fulva
Maculinea arion
Mecostethus parapleurus
Orthetrum coerulescens
Paratettix meridionalis

Mammifère

Arvicola sapidus
Eptesicus serotinus
Genetta genetta
Myotis daubentonii  (0 - 9 Individus)
Myotis mystacinus  (1 - 9 Individus)
Myotis nattereri  (0 - 4 Individus)
Nyctalus noctula
Pipistrellus kuhlii
Pipistrellus pipistrellus
Plecotus auritus  (0 - 9 Individus)
Plecotus austriacus  (0 - 1 Individus)
Sciurus vulgaris

Plante

Anacamptis coriophora  (100 Individus)
Astragalus monspessulanus
Berula erecta
Biscutella guillonii
Carex strigosa
Oenanthe fluviatilis
Sagittaria sagittifolia
Sparganium emersum

Reptile

Coluber viridiflavus
Elaphe longissima
Lacerta bilineata
Natrix maura
Natrix natrix
Podarcis muralis