FR8201744 - Hauts plateaux et contreforts du Vercors oriental

Site de la directive "Habitats, faune, flore"

Base de référence : Mai 2021.

Mise à jour annuelle de la liste SIC - publication au JO UE : 28/11/19 (à partir de la base : octobre 2019)

Espèces Mentionnées à l'article 4 de la directive 79/409/CEE et figurant à l'annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation du site pour celle-ci

Mammifères visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil

1303 - Rhinolophus hipposideros
1304 - Rhinolophus ferrumequinum
1307 - Myotis blythii
1308 - Barbastella barbastellus
1310 - Miniopterus schreibersii
1321 - Myotis emarginatus
1323 - Myotis bechsteinii
1324 - Myotis myotis
1352 - Canis lupus
1361 - Lynx lynx

Invertébré visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil

1065 - Euphydryas aurinia
1087 - Rosalia alpina
6199 - Euplagia quadripunctaria

Plantes visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil

1386 - Buxbaumia viridis
1902 - Cypripedium calceolus
Autres espèces importantes de faune et de flore

Amphibien

Alytes obstetricans
Bufo bufo
Lissotriton helveticus
Rana temporaria
Salamandra salamandra
Triturus alpestris

Invertébré

Cordulegaster bidentata
Lopinga achine
Maculinea alcon rebeli
Maculinea arion
Parnassius apollo
Parnassius mnemosyne

Mammifère

Capra ibex
Eptesicus nilssonii
Eptesicus serotinus
Hypsugo savii
Lepus timidus
Myotis alcathoe
Myotis brandtii
Myotis daubentonii
Myotis mystacinus
Myotis nattereri
Nyctalus leisleri
Nyctalus noctula
Pipistrellus kuhlii
Pipistrellus nathusii
Pipistrellus pipistrellus
Pipistrellus pygmaeus
Plecotus auritus
Plecotus austriacus
Plecotus macrobullaris
Rupicapra rupicapra
Tadarida teniotis
Vespertilio murinus

Plante

Androsace helvetica
Androsace lactea
Androsace pubescens
Androsace villosa
Anemone halleri
Aquilegia alpina
Arenaria purpurascens
Arnica montana
Asperugo procumbens
Asperula rupicola
Berardia subacaulis
Bupleurum petraeum
Campanula alpestris
Campanula medium
Carex brevicollis
Carex mucronata
Chaenorhinum origanifolium
Cirsium monspessulanum
Cirsium morisianum
Coristospermum ferulaceum
Crepis nicaeensis
Cytisus ardoinoi subsp. sauzeanus
Daphne cneorum
Epipogium aphyllum
Eryngium spinalba
Erythronium dens-canis
Galium obliquum
Galium pseudohelveticum
Galium saxosum
Gentiana cruciata
Gentiana lutea
Heracleum pumilum
Iberis nana
Inula helvetica
Leontopodium alpinum
Lycopodium annotinum
Lycopodium annotinum subsp. annotinum
Meconopsis cambrica
Minuartia capillacea
Myosotis minutiflora
Orchis spitzelii
Oxytropis amethystea
Papaver alpinum subsp. alpinum
Pinguicula grandiflora f. grandiflora
Potentilla nivalis
Primula auricula
Primula elatior subsp. intricata
Primula integrifolia
Pulsatilla halleri
Pyrola media
Saxifraga exarata subsp. delphinensis
Sempervivum calcareum
Sisymbrium irio
Trochiscanthes nodiflora
Valeriana saliunca

Reptile

Vipera aspis