ZNIEFF 210000682
ETANGS DE BAIRON

(n° régional : 00000122)

Espèces et liens habitats

Ranunculus aquatilis L., 1753 (Plantae, Equisetopsida)

22.4 - Végétations aquatiques

Utricularia vulgaris L., 1753 (Plantae, Equisetopsida)

22.4 - Végétations aquatiques

Nymphoides peltata (S.G.Gmel.) Kuntze, 1891 (Plantae, Equisetopsida)

22.4 - Végétations aquatiques

Potamogeton gramineus L., 1753 (Plantae, Equisetopsida)

22.4 - Végétations aquatiques

Potamogeton rufescens Schrad., 1815 (Plantae, Equisetopsida)

22.4 - Végétations aquatiques

Alisma gramineum Lej., 1811 (Plantae, Equisetopsida)

22.4 - Végétations aquatiques

Ulmus laevis Pall., 1784 (Plantae, Equisetopsida)

44.3 - Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens

Teucrium scordium L., 1753 (Plantae, Equisetopsida)

53.1 - Roselières

Leersia oryzoides (L.) Sw., 1788 (Plantae, Equisetopsida)

22.32 - Gazons amphibies annuels septentrionaux

Pulicaria vulgaris Gaertn., 1791 (Plantae, Equisetopsida)

22.32 - Gazons amphibies annuels septentrionaux

22.32 - Gazons amphibies annuels septentrionaux

Leersia oryzoides (L.) Sw., 1788 (Plantae, Equisetopsida)

Pulicaria vulgaris Gaertn., 1791 (Plantae, Equisetopsida)

22.4 - Végétations aquatiques

Nymphoides peltata (S.G.Gmel.) Kuntze, 1891 (Plantae, Equisetopsida)

Potamogeton gramineus L., 1753 (Plantae, Equisetopsida)

Alisma gramineum Lej., 1811 (Plantae, Equisetopsida)

Utricularia vulgaris L., 1753 (Plantae, Equisetopsida)

Ranunculus aquatilis L., 1753 (Plantae, Equisetopsida)

Potamogeton rufescens Schrad., 1815 (Plantae, Equisetopsida)

44.3 - Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens

Ulmus laevis Pall., 1784 (Plantae, Equisetopsida)

53.1 - Roselières

Teucrium scordium L., 1753 (Plantae, Equisetopsida)