FR7401148 - Haute-vallée de la Vienne

Site de la directive "Habitats, faune, flore"

Base de référence : juin 2020.

Mise à jour annuelle de la liste SIC - publication au JO UE : 28/11/19 (à partir de la base : octobre 2018)

Espèces Mentionnées à l'article 4 de la directive 79/409/CEE et figurant à l'annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation du site pour celle-ci

Mammifères visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil

1303 - Rhinolophus hipposideros  (35 - 100 Individus)
1304 - Rhinolophus ferrumequinum  (25 - 100 Individus)
1308 - Barbastella barbastellus  (30 - 150 Individus)
1321 - Myotis emarginatus  (20 - 50 Individus)
1323 - Myotis bechsteinii  (10 - 50 Individus)
1324 - Myotis myotis  (40 - 120 Individus)
1355 - Lutra lutra  (20 - 50 Individus)

Amphibiens visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil

1193 - Bombina variegata  (80 - 800 Individus)

Poissons visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil

1096 - Lampetra planeri  (500 - 5 000 Individus)
5315 - Cottus perifretum  (500 - 5 000 Individus)

Invertébré visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil

1029 - Margaritifera margaritifera  (4 000 - 10 000 Individus)
1041 - Oxygastra curtisii  (4 - 40 Individus)
1044 - Coenagrion mercuriale  (50 - 500 Individus)
1065 - Euphydryas aurinia  (50 - 200 Individus)
1083 - Lucanus cervus  (100 - 1 000 Individus)
1084 - Osmoderma eremita  (30 - 300 Individus)
1088 - Cerambyx cerdo  (12 - 50 Individus)
1092 - Austropotamobius pallipes  (1 000 - 3 000 Individus)
6199 - Euplagia quadripunctaria  (100 - 200 Individus)

Plantes visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil

1385 - Bruchia vogesiaca  (1 - 1 Touffes)
Autres espèces importantes de faune et de flore

Amphibien

Alytes obstetricans
Bufo bufo
Bufo calamita
Rana dalmatina
Rana lessonae pannonica
Rana temporaria
Salamandra salamandra
Triturus helveticus
Triturus marmoratus

Oiseau

Accipiter nisus
Alauda arvensis
Alcedo atthis
Anas crecca
Anthus pratensis
Anthus trivialis
Ardea cinerea
Asio otus
Buteo buteo
Caprimulgus europaeus
Cinclus cinclus
Circaetus gallicus
Circus cyaneus
Coturnix coturnix
Dryocopus martius
Erithacus rubecula
Falco peregrinus
Falco subbuteo
Falco tinnunculus
Gallinago gallinago faeroeensi
Lanius collurio
Lanius excubitor
Lullula arborea
Milvus migrans
Milvus milvus
Pandion haliaetus
Pernis apivorus
Phylloscopus collybita
Prunella modularis
Riparia riparia
Saxicola rubicola
Streptopelia turtur
Strix aluco
Sylvia borin
Sylvia communis
Troglodytes troglodytes
Turdus merula
Tyto alba
Upupa epops

Poisson

Barbatula barbatula
Barbus barbus
Lepomis gibbosus
Salmo trutta fario
Thymallus thymallus

Invertébré

Leucorrhinia dubia
Orconectes limosus
Pacifastacus leniusculus
Somatochlora arctica

Mammifère

Arvicola sapidus
Eptesicus serotinus
Eptesicus serotinus serotinus
Lepus europaeus
Martes martes
Meles meles
Myocastor coypus
Myotis brandtii
Myotis daubentoni
Myotis mystacinus
Myotis nattereri
Nyctalus noctula
Ondatra zibethicus
Pipistrellus kuhli
Pipistrellus pipistrellus
Plecotus auritus
Plecotus austriacus
Vulpes vulpes

Plante

Agrostemma githago
Amblystegium saxatile
Anthericum liliago
Arnica montana
Asplenium scolopendrium
Calypogeia neesiana
Cephalozia macrostachya
Cephaloziella hampeana
Cephaloziella rubella
Cephaloziella spinigera
Cyanus segetum
Dicranella cerviculata
Dicranum undulatum
Drosera intermedia
Drosera rotundifolia
Epikeros pyrenaeus
Equisetum sylvaticum
Euphorbia illirica
Festuca paniculata subsp. paniculata
Gentiana pneumonanthe
Hypericum androsaemum
Hypericum linariifolium
Isoetes echinospora
Kurzia pauciflora
Littorella uniflora
Lycopodium clavatum
Metzgeria temperata
Mylia anomala
Osmunda regalis
Pellia neesiana
Phegopteris connectilis
Phytolacca americana
Reynoutria japonica
Senecio cacaliaster
Thalictrella thalictroides
Ulota coarctata
Utricularia minor
Vaccinium oxycoccos

Reptile

Anguis fragilis
Coronella austriaca
Lacerta agilis
Lacerta bilineata
Natrix maura
Natrix natrix
Podarcis muralis
Vipera aspis
Vipera berus
Zootoca vivipara