Logos SINP

FR8301016 - Vallée de l'Allier sud

Site de la directive "Habitats, faune, flore"

Base de référence : octobre 2018.

Mise à jour annuelle de la liste SIC - publication au JO UE : 12/12/17 (à partir de la base : septembre 2016)

Espèces Mentionnées à l'article 4 de la directive 79/409/CEE et figurant à l'annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation du site pour celle-ci

Mammifères visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil

1308 - Barbastella barbastellus
1337 - Castor fiber
1355 - Lutra lutra

Amphibiens visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil

1166 - Triturus cristatus  (0 - 10 Individus)

Reptiles visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil

1220 - Emys orbicularis  (0 - 80 Individus)

Poissons visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil

1095 - Petromyzon marinus  (0 - 3 230 Individus)
1102 - Alosa alosa  (0 - 3 067 Individus)
1106 - Salmo salar  (400 - 1 238 Individus)

Invertébré visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil

1037 - Ophiogomphus cecilia
1044 - Coenagrion mercuriale
1060 - Lycaena dispar
1083 - Lucanus cervus
1088 - Cerambyx cerdo

Plantes visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil

1428 - Marsilea quadrifolia
Autres espèces importantes de faune et de flore

Amphibien

Bufo calamita
Triturus helveticus  (0 - 10 Individus)

Oiseau

Actitis hypoleucos
Alcedo atthis
Anas acuta
Anas clypeata
Anas crecca
Anas penelope
Anas platyrhynchos
Anas querquedula
Anas strepera
Anser albifrons
Anser anser
Anser fabalis
Anthus campestris
Aquila clanga
Ardea cinerea
Asio flammeus
Aythya ferina
Aythya fuligula
Aythya marila
Aythya nyroca
Botaurus stellaris
Burhinus oedicnemus
Calidris alpina
Calidris ferruginea
Calidris minuta
Calidris temminckii
Charadrius alexandrinus
Charadrius dubius
Charadrius hiaticula
Chlidonias hybridus
Chlidonias leucopterus
Chlidonias niger
Ciconia ciconia
Ciconia nigra
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Circus pygargus
Cygnus columbianus bewickii
Cygnus cygnus
Cygnus olor
Dryocopus martius
Egretta alba
Egretta garzetta
Falco columbarius
Falco peregrinus
Falco subbuteo
Ficedula albicollis
Gallinago gallinago
Gavia stellata
Grus grus
Haliaeetus albicilla
Ixobrychus minutus
Jynx torquilla
Lanius collurio
Lanius senator
Larus melanocephalus
Limosa lapponica
Limosa limosa
Lullula arborea
Luscinia svecica
Mergus albellus
Mergus merganser
Mergus serrator
Merops apiaster
Milvus migrans
Milvus milvus
Numenius arquata
Numenius phaeopus
Nycticorax nycticorax
Oenanthe oenanthe
Pandion haliaetus
Pernis apivorus
Phalacrocorax carbo
Philomachus pugnax
Pluvialis apricaria
Podiceps auritus
Porzana porzana
Rallus aquaticus
Riparia riparia
Somateria mollissima
Sterna albifrons
Sterna hirundo
Tetrax tetrax
Tringa erythropus
Tringa glareola
Tringa nebularia
Tringa ochropus
Tringa totanus
Upupa epops
Vanellus vanellus

Poisson

Anguilla anguilla
Esox lucius
Salmo trutta

Mammifère

Mustela putorius
Myotis daubentoni
Neomys fodiens

Plante

Cyperus michelianus
Hieracium peleterianum
Lupinus angustifolius
Myosurus minimus
Pulicaria vulgaris
Ulmus laevis

Reptile

Coronella austriaca
Natrix maura
Natrix natrix