FR8201640 - Revermont et gorges de l'Ain

Site de la directive "Habitats, faune, flore"

Base de référence : décembre 2022.

Mise à jour annuelle de la liste SIC - publication au JO UE : 26/01/2023 (à partir de la base : décembre 2021)

Espèces Mentionnées à l'article 4 de la directive 79/409/CEE et figurant à l'annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation du site pour celle-ci

Mammifères visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil

1303 - Rhinolophus hipposideros  (100 - 100 Individus)
1303 - Rhinolophus hipposideros  (100 - 300 Individus)
1304 - Rhinolophus ferrumequinum  (400 - 400 Individus)
1304 - Rhinolophus ferrumequinum  (50 - 50 Individus)
1307 - Myotis blythii  (1 - 1 Individus)
1308 - Barbastella barbastellus  (10 - 10 Individus)
1310 - Miniopterus schreibersii  (2 300 - 8 000 Individus)
1310 - Miniopterus schreibersii  (1 500 - 1 500 Individus)
1321 - Myotis emarginatus  (1 - 2 Colonies)
1323 - Myotis bechsteinii  (1 - 1 Individus)
1324 - Myotis myotis  (1 - 1 Individus)
1361 - Lynx lynx  (1 - 3 Individus)

Amphibiens visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil

1193 - Bombina variegata  (1 - 1 Individus)

Invertébré visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil

1060 - Lycaena dispar  (1 - 5 Individus)
1065 - Euphydryas aurinia  (28 - 28 Individus)
1083 - Lucanus cervus  (1 - 1 Individus)
Autres espèces importantes de faune et de flore

Amphibien

Alytes obstetricans

Oiseau

Apus melba
Athene noctua
Bubo bubo
Caprimulgus europaeus
Cinclus cinclus
Circaetus gallicus
Corvus corax
Corvus monedula
Dryocopus martius
Emberiza citrinella
Falco peregrinus
Falco tinnunculus
Hirundo rupestris
Jynx torquilla
Lanius collurio
Lullula arborea
Mergus merganser
Milvus migrans
Milvus milvus
Otus scops
Pernis apivorus
Streptopelia turtur  (16 Couples)
Tichodroma muraria

Invertébré

Lopinga achine
Phengaris arion
Trichaphaenops cerdonicus
Triphosa sabaudiata
Zygaena viciae

Mammifère

Eptesicus serotine
Felis sylvestris
Hypsugo savii caucasicus
Muscardinus avellanarius
Myotis alcathoe
Myotis daubentonii
Myotis mystacinus
Myotis nattereri
Nyctalus leisleri
Nyctalus noctula
Pipistrellus kuhlii
Pipistrellus nathusii
Pipistrellus pipistrellus
Plecotus austriacus austriacus
Rupicapra rupicapra
Tadarida teniotis teniotis

Plante

Allium carinatum
Aster amellus
Coeloglossum viride
Cytisus hirsutus
Epipactis palustris
Micropus erectus
Seseli montanum
Spiranthes spiralis
Thesium linophyllon

Reptile

Hierophis viridiflavus
Lacerta bilineata
Natrix natrix
Podarcis muralis
Vipera aspis
Zamenis longissimus