FR7401123 - Tourbières et fonds tourbeux de Bonnefond Péret Bel Air

Site de la directive "Habitats, faune, flore"

Base de référence : décembre 2021.

Mise à jour annuelle de la liste SIC - publication au JO UE : 16/02/22 (à partir de la base : décembre 2020)

Espèces Mentionnées à l'article 4 de la directive 79/409/CEE et figurant à l'annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation du site pour celle-ci

Mammifères visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil

1303 - Rhinolophus hipposideros
1304 - Rhinolophus ferrumequinum
1308 - Barbastella barbastellus
1321 - Myotis emarginatus
1323 - Myotis bechsteinii
1324 - Myotis myotis
1355 - Lutra lutra

Invertébré visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil

1041 - Oxygastra curtisii
1044 - Coenagrion mercuriale
1065 - Euphydryas aurinia
Autres espèces importantes de faune et de flore

Amphibien

Alytes obstetricans
Bufo bufo
Epidalea calamita
Lissotriton helveticus
Pelophylax lessonae
Rana dalmatina
Rana temporaria
Salamandra salamandra
Triturus marmoratus

Oiseau

Accipiter gentilis
Accipiter nisus
Aegithalos caudatus
Aegolius funereus
Anas crecca
Anthus pratensis
Anthus spinoletta
Anthus trivialis
Apus apus
Aquila chrysaetos
Ardea cinerea
Asio otus
Buteo buteo
Caprimulgus europaeus
Carduelis cannabina
Carduelis carduelis
Chloris chloris
Ciconia nigra
Circaetus gallicus
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Corvus corax
Delichon urbicum
Dryocopus martius
Emberiza cia
Emberiza citrinella
Emberiza schoeniclus
Erithacus rubecula
Falco columbarius
Falco peregrinus
Falco subbuteo
Falco tinnunculus
Ficedula hypoleuca
Gallinago gallinago
Hippolais polyglotta
Hirundo rustica
Jynx torquilla
Lanius collurio
Lanius excubitor
Lullula arborea
Milvus migrans
Milvus milvus
Motacilla alba
Motacilla cinerea
Motacilla flava
Pandion haliaetus
Parus ater
Parus caeruleus
Parus cristatus
Parus major
Pernis apivorus
Poecile montanus
Poecile palustris
Saxicola rubetra
Serinus serinus
Streptopelia turtur
Turdus torquatus

Poisson

Salmo trutta

Invertébré

Aeshna juncea
Carabus arvensis
Lestes dryas
Leucorrhinia dubia
Somatochlora arctica
Sympetrum danae

Mammifère

Arvicola sapidus
Eptesicus serotinus
Felis sylvestris
Martes martes
Meles meles
Micromys minutus
Myotis daubentonii
Myotis mystacinus
Myotis nattereri
Neomys fodiens
Nyctalus noctula
Pipistrellus kuhlii
Pipistrellus pipistrellus
Plecotus auritus
Plecotus austriacus
Sciurus vulgaris
Vulpes vulpes

Plante

Andromeda polifolia
Arnica montana
Blitum bonus-henricus
Carex pauciflora
Drosera intermedia
Drosera rotundifolia
Gentiana lutea
Gentiana pneumonanthe
Goodyera repens
Gymnadenia conopsea
Illecebrum verticillatum
Leiomylia anomala
Littorella uniflora
Lycopodiella inundata
Lycopodium clavatum
Mylia anomala
Narthecium ossifragum
Polygonatum verticillatum
Ranunculus ololeucos
Salix pentandra
Sphagnum angustifolium
Sphagnum auriculatum
Sphagnum capillifolium
Sphagnum compactum
Sphagnum cuspidatum
Sphagnum fallax
Sphagnum flexuosum
Sphagnum inundatum
Sphagnum magellanicum
Sphagnum palustre
Sphagnum papillosum
Sphagnum rubellum
Sphagnum squarrosum
Sphagnum tenellum
Splachnum ampullaceum
Thesium alpinum
Vaccinium microcarpum
Vaccinium oxycoccos

Reptile

Anguis fragilis
Lacerta agilis
Natrix natrix helvetica
Podarcis muralis
Vipera berus
Zootoca vivipara