Logos SINP

FR4202000 - Secteur Alluvial Rhin-Ried-Bruch, Haut-Rhin

Site de la directive "Habitats, faune, flore"

Base de référence : octobre 2018.

Mise à jour annuelle de la liste SIC - publication au JO UE : 12/12/17 (à partir de la base : septembre 2016)

Espèces Mentionnées à l'article 4 de la directive 79/409/CEE et figurant à l'annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation du site pour celle-ci

Mammifères visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil

1324 - Myotis myotis
1337 - Castor fiber

Amphibiens visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil

1166 - Triturus cristatus
1193 - Bombina variegata

Poissons visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil

1096 - Lampetra planeri
1106 - Salmo salar
1149 - Cobitis taenia
1163 - Cottus gobio
5339 - Rhodeus amarus
6147 - Telestes souffia

Invertébré visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil

1016 - Vertigo moulinsiana
1037 - Ophiogomphus cecilia
1042 - Leucorrhinia pectoralis
1044 - Coenagrion mercuriale
1060 - Lycaena dispar
1083 - Lucanus cervus
1084 - Osmoderma eremita
6179 - Phengaris nausithous
6199 - Euplagia quadripunctaria

Plantes visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil

1428 - Marsilea quadrifolia
Autres espèces importantes de faune et de flore

Amphibien

Alytes obstetricans
Bufo bufo
Bufo calamita
Hyla arborea
Pelobates fuscus
Rana dalmatina
Rana esculenta
Rana lessonae
Rana ridibunda
Rana temporaria
Triturus helveticus
Triturus vulgaris

Oiseau

Accipiter gentilis
Accipiter nisus
Acrocephalus arundinaceus
Acrocephalus paludicola
Acrocephalus palustris
Actitis hypoleucos
Alauda arvensis
Alcedo atthis
Anas acuta
Anas clypeata
Anas crecca
Anas penelope
Anas platyrhynchos
Anas querquedula
Anas strepera
Anser albifrons
Anser anser
Anser fabalis
Ardea cinerea
Ardea purpurea
Asio otus
Athene noctua
Aythya ferina
Aythya fuligula
Aythya marila
Botaurus stellaris
Bucephala clangula
Buteo buteo
Calidris alpina
Charadrius dubius
Ciconia ciconia
Ciconia nigra
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Columba oenas
Coturnix coturnix
Cuculus canorus
Cygnus olor
Dendrocopos major
Dendrocopos medius
Dendrocopos minor
Dryocopus martius
Egretta alba
Egretta garzetta
Emberiza citrinella
Falco columbarius
Falco peregrinus
Falco subbuteo
Falco tinnunculus
Fulica atra
Gallinago gallinago
Gavia arctica
Gavia stellata
Hippolais icterina
Hirundo rustica
Ixobrychus minutus
Jynx torquilla
Lanius collurio
Larus canus
Larus minutus
Locustella luscinioides
Locustella naevia
Lullula arborea
Luscinia svecica
Mergus albellus
Mergus merganser
Milvus migrans
Milvus milvus
Muscicapa striata
Nycticorax nycticorax
Pandion haliaetus
Passer montanus
Perdix perdix
Pernis apivorus
Philomachus pugnax
Phoenicurus phoenicurus
Picus canus
Picus viridis
Podiceps grisegena
Porzana porzana
Rallus aquaticus
Remiz pendulinus
Riparia riparia
Saxicola torquata
Sterna hirundo
Streptopelia decaocto
Streptopelia turtur
Strix aluco
Tringa glareola
Tyto alba
Vanellus vanellus

Poisson

Anguilla anguilla
Chondrostoma nasus
Esox lucius
Gasterosteus aculeatus
Leuciscus leuciscus
Lota lota
Salmo trutta fario
Thymallus thymallus

Invertébré

Brachytron pratense
Brintesia circe
Calopteryx splendens
Erebia medusa
Erythromma viridulum
Gomphus pulchellus
Ischnura pumilio
Libellula fulva
Maculinea teleius
Orthetrum brunneum
Polyommatus icarus
Somatochlora metallica
Spialia sertorius
Sympetrum depressiusculum
Sympetrum pedemontanum
Thecla betulae

Mammifère

Eptesicus serotinus
Erinaceus europaeus
Mustela putorius
Nyctalus noctula
Pipistrellus pipistrellus
Plecotus austriacus

Plante

Aceras anthropophorum
Adonis aestivalis
Adonis flammea
Adonis vernalis
Agrostemma githago
Ajuga chamaepitys
Allium carinatum
Allium lusitanicum
Anemone sylvestris
Anthemis arvensis
Aster amellus
Astragalus danicus
Avenula pratensis
Biscutella laevigata
Blackstonia perfoliata
Buphthalmum salicifolium
Butomus umbellatus
Campanula cervicaria
Campanula cochleariifolia
Carex appropinquata
Carex davalliana
Carex distans
Carex fritschii
Carex hostiana
Carex humilis
Carpesium cernuum
Centaurium pulchellum
Cephalanthera damasonium
Cephalanthera rubra
Chenopodium bonus-henricus
Cladium mariscus
Colutea arborescens
Consolida ajacis
Consolida regalis
Corrigiola littoralis
Dactylorhiza fuchsii
Dactylorhiza incarnata
Dactylorhiza traunsteineri
Dianthus superbus subsp. superbus
Dictamnus albus
Digitalis grandiflora
Draba muralis
Eleocharis quinqueflora
Epipactis atrorubens
Epipactis muelleri
Epipactis palustris
Equisetum ramosissimum
Equisetum variegatum
Eriophorum latifolium
Erucastrum nasturtiifolium
Erysimum cheiranthoides
Euphorbia falcata
Euphorbia palustris
Euphorbia seguieriana
Filago pyramidata
Fragaria viridis
Gagea villosa
Galeopsis angustifolia
Galium parisiense
Gentiana pneumonanthe
Gentiana utriculosa
Globularia punctata
Gymnadenia odoratissima
Gymnocarpium robertianum
Herniaria hirsuta
Hieracium auriculoides
Hieracium bauhinii
Hieracium calodon
Hieracium zizianum
Hippocrepis emerus
Hippuris vulgaris
Hottonia palustris
Hydrocotyle vulgaris
Inula hirta
Iris sibirica
Juncus alpinoarticulatus
Lathyrus hirsutus
Lathyrus niger
Lathyrus palustris
Linum austriacum
Liparis loeselii
Lithospermum purpurocaeruleum
Lotus glaber
Minuartia hybrida
Minuartia rubra
Muscari botryoides
Muscari comosum
Myriophyllum alterniflorum
Nymphaea alba
Odontites luteus
Oenanthe lachenalii
Oenothera issleri
Ophrys apifera
Ophrys fuciflora subsp. elatior
Ophrys insectifera
Ophrys sphegodes subsp. araneola
Orchis simia
Parnassia palustris
Peucedanum alsaticum
Peucedanum oreoselinum
Phleum phleoides
Phyteuma orbiculare
Pinguicula vulgaris
Plantago scabra
Polygala calcarea
Polystichum lonchitis
Potamogeton friesii
Potamogeton helveticus
Potentilla alba
Potentilla heptaphylla
Potentilla inclinata
Potentilla pusilla
Potentilla supina
Pulsatilla vulgaris
Ranunculus lingua
Rosa micrantha
Rubus canescens
Salix daphnoides
Salvia glutinosa
Scabiosa canescens
Schoenus nigricans
Sedum annuum
Selinum carvifolia
Senecio paludosus
Seseli annuum
Silene noctiflora
Sisymbrium strictissimum
Sorbus domestica
Sparganium minimum
Spiranthes aestivalis
Stachys annua
Staphylea pinnata
Teucrium botrys
Teucrium montanum
Thalictrum aquilegiifolium
Thesium linophyllon
Thymus praecox
Thymus serpyllum
Trapa natans
Trifolium alpestre
Trifolium fragiferum
Trifolium scabrum
Triglochin palustris
Trinia glauca
Typha minima
Ulmus laevis
Utricularia australis
Utricularia bremii
Utricularia minor
Utricularia vulgaris
Veronica acinifolia
Veronica agrestis
Veronica longifolia
Veronica prostrata
Veronica spicata
Vicia dumetorum
Viola alba
Viola mirabilis
Viola rupestris
Vitis vinifera subsp. sylvestris
Vulpia bromoides

Reptile

Anguis fragilis
Coronella austriaca
Lacerta agilis
Natrix natrix
Podarcis muralis